Hradby

 

    Zbytky městských hradeb tvořily součást středověkého opevnění tohoto kdysi královského města. Obvodové zdi byly postaveny pravděpodobně ve l4. století, svědčí o tom doklad z roku 1327, a měly za úkol město chránit. Hradby byly, jako ve většině moravských měst, dvojné. Před hradbami byl vyhlouben příkop, hluboký asi l2 metrů. Jejich tvar připomínal elipsu. Po jejich zničení začala výstavba dalších domů přímo za městem. Dříve sloužilo pro výjezd z města celkem pět bran: Šumvaldská  neboli Brána králů, ta byla pokládána za hlavní vjezd do města, Medelská, Brníčská, Litovelská a Vodní branka (tzv. fortna), jež se spolu se zbrojnicí označuje za renesanční půlkruhovou stavbu a umožňuje přístup k říčce Oskavě. Většina městských bran byla ve 12. století zbořena, roku 1863 k nim také přibyla tzv. vnější Medelská brána. Jediný informační zdroj vztahující se k opravě hradeb z roku 1498 byl zaznamenán na desce již neexistujícího domu.

                                                                              Fortification

 

The remains of town walls formed part of the medieval fortification. They were built in the 14th century to protect the town. There used to be five town gates, but most of them were demolished. Since 1863, there has been another gate called Medel`s gate.