Radnice           

   Dominantou prostranného Masarykova náměstí je impozantní radnice, stojící v jeho středu, která svými úpravami z let l890 - 1891 ztratila svůj původní starobylý vzhled. Z původního gotického základu došlo k přestavbě celé radnice, která dostala podobu pseudorenesance. Rok, kdy byla radnice postavena, nelze s přesností určit, lze usuzovat, že její počátky spadají do 2. poloviny 14. století. Původně měla budova úlohu tržiště, kde se vykládalo, vážilo a měřilo cizí zboží. Později byl objekt rozšířen o správní středisko. Zpráva o radnici pochází z roku 1668, kdy byla obnovena po odchodu Švédů z města. Český záznam na pergamenu byl uložen a nalezen ve věžní báni.

„Zde v královském městě Uničově ratouz i věž ve všem, co od dřeva již na spadnutí, též na zdích vůkol velice sešlé a zruinýrované bylo zase s pomocí božskou a velkým nákladem léta páně 1668 vystaveno, renovírováno, tato věž ve zdi hlavní něco zvýšena, na ní pavlač z kvádrů na krokvicích, kteráž prve nebyla, vystavena, báně pak tato neb makovice dne 30. augusta s jinší ozdobou postavena jest ..."

 

     Tehdejší podobu radnice zachycuje obraz z roku 1670, nyní v muzeu a na sousoší  mariánském. Dnešní obřadní síň sloužila od roku 1692 jako kaple nejsvětější Trojice, byla přistavěna na západní straně radnice. Na východní straně bylo v roce 1763 postaveno ozdobné venkovní schodiště. V roce 1775 byla horní část věže nahrazena nouzovým zastřešením.  Současného vzhledu nabyla věž roku 1852, jen hodinový ciferník (původní věžní hodiny byly vyrobeny uničovskou firmou Thöndel) byl roku 1932 přemístěn nad věžní ochoz. Nyní jsou původní hodiny umístěny v Národním technickém muzeu v Praze. V roce 1960 byl vnitřek radnice zmodernizován, rovněž byla obnovena fasáda. Od roku 1850 sloužila radnice k účelům městské správy, poté muzeu, městskému archivu a potřebám okresního soudu.  Od té doby patří  radnice městu a sídlí v ní Městský úřad Uničov.