Dvůr se dvěma nově vybudovanými skleníky a zahradou. Žáci se zde starají pod dohledem učitelů o záhony s květinami. V létě zde kvete mnoho krásných růží. Terénními úpravami se hromady země změnily ve vydlážděný dvůr. Dnes se dvůr využívá hlavně jako parkoviště a pro zásobování kuchyně. Protože ve škole třídíme odpady, stojí zde kontejnery na papír a plasty.