Park

 

            V místech dnešního parku, který zaujímá plochu asi 10 ha, bylo do roku 1824 pastvisko s dvěma rybníky, které sloužilo jako vojenské cvičiště. Středem řečiště protékala říčka Oskava, jež způsobovala každoroční záplavy.O úpravu části této plochy na městský park se zasloužili dělostřelci v roce 1824. Další změny a rozšíření prováděl Okrašlovací spolek, založený roku 1883. V roce 1840 se jednalo o výsadbu stromoví, na kterou dohlížel panský zahradník z Chudobína. Později byl park ještě několikrát rozšířen. V roce 1875 byla v zadní části parku zřízena plovárna. Roku 1886 bylo bruslařským spolkem u trati upraveno kluziště, současný rybníček. O pár let později (roku 1899) se u něj postavil zděný pavilonek, který od roku 1914 sloužil mimo sezonu za spolkovou místnost pro německé skauty (Wandervogly). Po osvobození byly obě budovy odstraněny.  Zjistili jsme, že vlevo při vchodu do parku stával tzv. Hradební mlýn, naproti němuž od roku 1835 stál Františkův sloup, památník smrti císaře Františka. Byl považován za původní městský pranýř. Dnes jej nelze spatřit, neboť byl zničen. Dosud je v parku zachováno z dřívější výsadby několik vzácných jedinců. Část parku za říčkou Oskavou, kde byl v 80. letech minulého století zřízen minigolf, byla od nepaměti používaná městskými ostrostřelci jako střelnice. Do roku 1799 u ní stála dřevěná budova, která byla postupem času nahrazena zděnou. Roku 1868 zde byl přistaven větší sál pro společenské účely. Současná budova střelnice pochází z roku 1927 a do roku l930, kdy byl postaven Lidový dům, byla pokládána za středisko společenského a kulturního života. V 80. letech 20. století  Technické služby města Uničova  provedly  drobné úpravy parku i ostatních porostů a zelených ploch  a starají se o ně dodnes.