Náměstí Osvobození 

 

Náměstí, na kterém se nachází dům se zajímavou mansardovou  střechou, prošlo mnoha změnami. Neslo název Kudlichovo náměstí (Kudlich Platz), Stalinovo náměstí a  dnes je známo jako náměstí Osvobození. Stávala na něm socha Josefa II. z roku 1882, která však byla v roce 1918 odstraněna (zřejmě reakce na rozpad Rakouska - Uherska a vznik samostatné Československé republiky). Toto náměstí jakoby odráželo významné historické mezníky 20. století. V současné době je na místě pomníku Josefa II. parkoviště. Pokud byste pokračovali po chodníku kolem domu směrem k parku, narazili byste na původní barvírnu a tiskárnu kartounu firmy Jerzabek, která vznikla v roce 1815 a fungovala až do 30. let 20. století. V objektu vyráběla později léčiva továrna Farmakon, dnes Univit.

 

                                                         Liberation Square

 

The square where the house is situated has changed a lot. At thirst, it was called Kudlich Square or Stalin Square. There used to be a statue of Joseph II. The square played an important role in history of 20th century.