Klášterní kostel minoritů

 

 

            Klášterní kostel minoritů, původně gotický a v roce 1705 barokně upravený, se stal v současnosti důležitým střediskem hudební kultury v Uničově. Historie, která se k této památce váže, spadá do první poloviny 14. století. Původními obyvateli kláštera byly pravděpodobně jeptišky řádu sv. Kláry a poté minorité, kteří patřili k žebravým mnišským řádům a kteří nábožensky působili mezi chudšími vrstvami obyvatel. Pro svou polohu těsně u hradeb byl často postižen četnými požáry. V roce 1595 vyhořel, a tak jej mniši opustili až do roku 1616, kdy postupně došlo k obnově této stavby, jež byla vysvěcena roku 1767. V roce 1815 došlo ke zrušení řádu minoritů. V roce 1844 mohlo město zřídit dvouletou nižší reálku, na kterou občané uspořádali sbírku. Za odměnu císař Ferdinand daroval městu klášterní kostel, kde mohly být vykonávány bohoslužby pro mládež. Kostel byl opraven, vybaven a byly zakoupeny varhany. V letech 1849 a 1851 byla klášterní budova zasažena bleskem, který částečně poškodil vížku a klenutí, což bylo v roce 1853 opraveno. Kostel sice patřil městu, do jeho užívání zasahoval i farní úřad, ale o jeho údržbu se nikdo nestaral, a proto musel být kostel v roce 1902 z důvodu bezpečnosti uzavřen. V letech 1911 až 1912, kdy se sehnaly peníze, byly provedeny opravy této budovy, aby mohla sloužit školským potřebám. V klášteře byly jeden čas umístěny sbírky městského muzea, které v roce 1954 přešly do muzea ve Šternberku. Další léta kostel chátral, neboť se nesehnal finanční obnos na jeho opravu až do 70. let, kdy se začalo s jeho postupnou rekonstrukcí. Projektovou  dokumentaci zpracoval projektový ústav SURPMO pod vedením Ing. arch. Zdeňka Hynka. Návrh elektrozařízení zpracovala organizace Interprojekt Brno a studii interiéru navrhl a zpracoval Ing. arch. Jiří Procházka, scénograf divadla v Olomouci. Postupně byly provedeny restaurátorské práce, nové omítky, mramorová dlažba, elektroinstalace, rozvody plynového vytápění, konzervace varhanní skříně a vybavení interiéru. Oficiální otevření koncertní síně se uskutečnilo dne 12. září 1983, poté pokračovaly ještě další menší opravy a úpravy. V roce 1987 zde byly instalovány nově rekonstruované varhany, jejichž úpravu provedla firma Rieger - Kloss z Krnova a které měly v Uničově svou první premiéru na I. hudebním festivale 3. až 6. září 1987. Od té doby se zde každoročně pořádají koncerty a kulturní akce, sborové dny atd.

                                                         Monasterial Church

Former gothic minority monasterial church  was modified into a baroque style and has become a significant centre of music culture in Unicov. In 1595, the monastery burnt out. The church was reconstructed and equipped with pipe organs, but then it wasted away.  In the 1970s a new reconstruction started {arch. Zdenek Hynek}. A new concert hall was oficially opened in 1983. Since then, a lot of concerts, cultural events {such as choral days} have been organized there.