Gymnázium Uničov

 

            Původně byla tato budova v předválečném Československu sídlem české menšinové školy. Výstavba byla zahájena v roce 1922 a vyučování začalo v roce 1923. V 50. letech zde byla umístěna nejprve jedenáctiletá střední škola a v 60. letech střední všeobecná vzdělávací škola. Od školního roku 1968/69 se SVVŠ stala gymnáziem - nejprve čtyřletým, od roku 1990 sedmiletým (pro žáky pátých tříd ZŠ) a konečně od školního roku 1995/96 osmiletým gymnáziem (pro žáky šestých tříd ZŠ). Škola byla postupně rekonstruována a modernizována. Došlo k opravě střech, v roce 1970 k opravě tělocvičny, k rozsáhlým úpravám v letech 1971 - 1976. V letech 1979 - 1983 proběhla celková rekonstrukce a byl přistavěn nový pavilon, provedeny opravy kanalizace, podlah. Velkou proměnou prošlo i vnitřní vybavení, takže v současné době mají studenti moderně vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie, učebny výpočetní techniky, zeměpisu, cizích jazyků, českého jazyka i specializované učebny s televizními okruhy, snímací kamery, mikroskopy apod. V roce 2001 byla u gymnázia otevřena moderní sportovní hala, která slouží nejen samotnému gymnáziu, ale i ostatním školám v Uničově a samozřejmě sportovně založené veřejnosti.