Kaple byla postavena v letech 1722-28 a dána do duchovní správy turnovským františkánům. Architekt je neznámý. Mohl jím být František maxmilián Kaňka, který v té době pracoval pro Valdštejny a Černíny. Při slavnostním svěcení 20.5. 1728 se propadla panská oratoř přetížená lidmi i s paní hraběnkou Marií Markétou z Valdštejna.

V roce 1835 přikročil rytíř Alois Lexa z Ahrentalu k opravám, které sivynutil špatný statický stav. Zazděna byla oválná okna v klenbě. Na místě zbořené oratoře vznikl větší oltářní prostor oddělený od lodi klasicistními sloupy s obloukem. Při opravě v roce 1893 byla opravena barokní okna a kaple vymalována. Z popudu Mikoláše Alše napsal turnovský malíř Jan Prousek na průčelí kaple nápis " Vše do času, pán Bůh navěky . "