Na obrázku je výklenková kaple s obrazem sv. Jana Křtitele z první poloviny 19. století. Tvrdívalo se , že světec má podobu Karla Hynka Máchy. Tuto domněnku se však nepodařilo spolehlivě doložit.