Kostel sv. Petra a Pavla

stojí  při cestě do Mšece. Datum založení není známé. Nejstarší zmínka o něm je z roku 1352, kdy se mluví o kostele farním. Později patřil farností Řevničov ke Hředlím a ke Strašecí. V 15. století dochází k opevňování církevních staveb, proto jsou i na věži kostela zbudovány střílny pro ruční palné zbraně. K zásadní přestavbě kostela došlo v první polovině 18. století. Původně gotická stavba (gotická část je zachována v presbytáři) získala barokní vzhled. Z jednoloďní stavby se vypíná na západě jednopatrová věž s jehlancovou střechou a třemi zvony z let 1560, 1744 a 1837. Střecha kostela je z tašek, věž a sanktusník jsou oplechované. Zajímavá je rytina křížové cesty z roku 1779 od Domenica Majotta Dipiny. Hlavní oltářní obraz sv. Petra a Pavla je umístěn v bohatě řezaném rámu. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Václavu a Panně Marii. Jejich řezba s renesančními sloupky je skromná.

Fara byla v Řevničově postavena v roce 1800.V letech 1800 - 1823 zde žil lokalista František Richter, rodák z Bernartic u Tábora a autor tří knih pamětí, po něm Ludvík Bayer. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1783.       Z církevních staveb je v Řevničově ještě barokní kaple sv. Anny.

Škola 

V Řevničově bývala jedna z nejstarších škol na Novostrašecku. Stávala zde již v roce 1719 (podle zápisů o majitelích polí). Prvním učitelem, jehož jméno se vyskytuje v zápisech, je Tomáš Čečrle, který bydlel v pastoušce za kostelem čp. 35 a také tam vyučoval. Ze zchátralé pastoušky nechal novostrašecký farář přestěhovat Čečrlovi do domku čp. 45, kde učil Antonín Čečrle, Tomášův syn. V roce 1814 školu převzal Jan Vosyka z Bělče u Křivoklátu, který v roce 1822 učil v nové školní budově čp. 109.

     Protože počet dětí rostl (v roce 1857 bylo školou povinných 220 dětí), učilo se v upraveném hostinci čp. 100 a po požáru v roce 1861 v obecním domě čp. 128. Od roku 1880 přibyla ještě třída v domě pana Aloise Bláhy čp. 36. To vedlo k postavení nové školy, která se začala stavět v roce 1884 podle návrhů architekta Rudolfa Šlechty ze Slaného. V nové budově se začalo učit 30. 9. 1885 a dva roky nato se škola rozšířila na čtyřtřídní. Hned v počátcích zde učil např.Antonín Pucholt ze Mšece nebo Adolf Lukáš. V roce 1909 byly přistavěny další dvě třídy a v letech 1936 - 38 se přistavěl celý východní blok se 4 učebnami, dvěma kabinety a toaletami.