Až do začátku 19. století chodili luženští školáčci do školy v Lišanech. Brzy po roce 1800 se začalo vyučovat přímo v Lužné, a to po statcích. První luženští učitelé pracovali jen za stravu.Vzhledem k růstu počtu školou povinných dětí bylo rozhodnuto o nutnosti vystavět školu. Fürstenberkové, v jejichž majetku Lužná byla, dali zdatma materiál, luženští zaplatili stavebního mistra pana Ibla z Krušovic. Základy 1. luženské školy se začaly kopat 18. 5. 1836 a v prosinci téhož roku se v nové budově začalo učit. Škola měla jen jednu třídu, okna se nedala otevírat, a tak se ve vlhkém nevětraném prostoru brzy objevila plíseň. Mistr dokonce zapomněl na vstup na půdu.

                Protože dětí přibývalo, učilo se pět tříd a dvě z toho v v pronajatých místnostech na s tatcích. Zvažovala se proto stavba  nové školy. První plány vznikly v roce 1898. Vybráno bylo místo vedle domku čp. 4, ale nakonec bylo zamítnuto, protože bylo malé a v blízkosti frekventované cesty. Nakonec obecní zastupitelstvo zakoupilo  v roce 1912 dům čp. 10 a tři přilehlé parcely. Plány vypracoval a stavbu vedl  Vendelín Mayer z Rakovníka. Škola byla dostavěna v roce 1914. Už v roce 1934 musela být škola rozšířena o dvě třídy, pět tříd patřilo škole obecné a měšťanská škola byla trojtřídní. V roce 1959 byla přistavěna i tělocvična.