„Škola byla dokončena na konci roku 1929 a počátek výuky po zimních prázdninách již začal v nové školní budově ( 7. ledna 1930). Jaký to byl rozdíl. Třída jasná, vzdušná, prostorné chodby. Vše nové a čisté." To do školní kroniky napsala správkyně školy. Trvalou vzpomínkou mělo být i to, že škola byla otevřena v roce, kdy pan prezident staví 80. narozeniny, jichž se dožívá v plné duševní i tělesné svěžesti. Proto také děti připravovaly slavnost k otevření nové školy. Ta se uskutečnila 7. března ve škole, kam byli pozváni členové místní školní rady a rodiče dítek. Zúčastnil se též bývalý pan učitel Adolf Lukáš. Na programu byly básničky, písničky a scénky. Hlavní proslov měla správkyně školy, paní učitelka B. Lukášová. Na památku dostaly všechny děti album obrázků ze života pana prezidenta a památníček k 80. narozeninám T.G. Masaryka. Spořitelna a záložna, spolek Kampelička v Řevničově věnovaly všem dětem vkladní knížky s 5,- korunami. Panu prezidentovi bylo zasláno přání s žádostí, aby škola směla nést jeho jméno. Žádost ale byla zamítnuta.

Historie obecné školy v Kroučové -  1765 - 1975

Škola v Kroučové  byla založena kolem roku 1765.  Patřila k nejstarším školám na Slánsku. Starší byly jen obecní školy v Hořešovicích, Kolči, Kvílicích, Pozdni, Pcherách, Řisutech, Smečně, Zlonicích, Zvoleněvsi a samozřejmě ve Slaném.

Tehdejší škola stála v západní části obce na vyvýšeném místě ( nynější čp. 22 ) a měla zděné obvodové zdi. Pokryta byla šindelem. Tak byly v té době budovány pouze domy bohatší nebo knížecí stavení. Selská obydlí byla většinou dřevěná a  byla pokryta slámou.

Na založení školy v Kroučové má největší podíl kníže František Oldřich Kinský ze Vchynic, který měl patronaci nad kroučovskou školou a byl též v té době praezentantem prvního kroučovského učitele Vojtěcha Preislera, který v Kroučové působil do roku 1774. Po něm v Kroučové  učil Jan Weselý, a to až do roku 1784. Dalším v řadě byl od roku 1784 Josef Chládek. Ten učil na kroučovské škole  až do roku 1804. Správcem školy byl i pan Čapek (do roku 1885) a učil zde třeba pan Arnolt nebo Jaroslav Koloušek.

Budova školy je dosud udržovaná, ale nově schovaná v zahradě. Dnes, s ohledem na snížení počtu dětí,  přestala plnit funkci školní budovy a místním slouží jako restaurace.