Pomník 27 vojákům z obce padlým v první světové válce byl odhalen 21. 5. 1923 u Lípy svobody, zasazené 3. 11. 1918. Autorem pomníku  za 8 200 Kč je podle třtické kroniky  kamenosochař Toupalík ze Mšece. Kniha Osudy v kameni autorů Bednaříka a Krůty připisuje ale autorství B. Vachtlovi z Přílep.

Jednoduchý kříž ozdobený tepaným věncem byl poškozen úderem blesku a došlo k uražení příčného břevna.Věnec zůstal na pomníku viset, ale i tak pomník získal více podobu obelisku. Zvláštností je, že pomník nemusel být nijak upravován. Za pomníkem je vidět dům čp. 23 - rodina Kožíškových, dům čp. 24 -  Urbanovič a dnes už chalupu Váňových. Dům čp. 23 koupil 12. 4. 1900 pan Václav Černý s úmyslem zřídit zde zájezdní hostinec. Přesto dům prodá bratru Janovi, ale už 23. 4. 1905 jej kupuje zcela přestavěný zpět. V domě je zřízen malý obchod.

Dnes vypadá prostranství upraveněji díky asfaltové silnici. Rozložení domů je sice stejné, ale moderní doba rozšířila okna všech domů. U Kožíškových čp. 23 byl na příkaz Němců v roce 1940 zrušen obchod, proto se při opravě posunul i vchod do domu na jinou stranu. Střecha ztratila zajímavou mozaiku střešní krytiny. Pomník obětem války dostal navíc bílou mramorovou desku, která nese jména padlých a umučených z druhé světové války. Jen tepaný věnec někdo na konci 20. století ukradl.V roce 1928 byla do Třtice zavedena elektřina a o rok později se poprvé rozsvítilo elektrické světlo. Sloupy vedení si lidé dnes  ani neuvědomují.