Základní škola ve Zlonicích je úplnou základní školou s družinou, jídelnou a 17 třídami, které navštěvuje 365 žáků. Starší část školní budovy byla postavena stavitelem V. Faiglem v letech 1891-1893. Fungovala zde škola obecná. Bylo však nutné zřídit ještě školu měšťanskou, proto byla v letech 1910-1911 dostavěna druhá část budovy.  Postupně probíhala modernizace objektu a byly prováděny nejrůznější stavební úpravy tak, aby škola co nejvíce vyhovovala novým se potřebám a stoupajícím nárokům. V současné době se pracuje na další přístavbě školy. V nové části školní budovy by měly vzniknout šatny pro žáky a také další učebny.