Kostel Nanebevzetí Panny Marie představuje architektonickou dominantu Zlonic. Postavil ho podle plánů architekta Františka Maxmiliána Kaňky stavitel Ferdinand Hübner v letech 1727 ‑ 1744. Barokní kostel je jednolodní stavba křížové dispozice se dvěma hlavními věžemi po stranách kněžiště. Zatímco obrazy byly ve druhé polovině 19. století postupně nahrazeny novějšími díly, sochařská výzdoba od klasicistně orientovaného umělce Josefa Kleina se zachovala téměř kompletní. Varhany jsou prací vynikajícího varhanáře Václava Starka z Lokte a jejich výzdoba opět pochází z dílny Josefa Kleina.