Podnik založil roku 1895 podnikatel Václav Faigl. Od roku 1903 továrna vyráběla kancelářský nábytek pod značkou Jerry. Po roce 1948 se závod stal součástí národního podniku Interier Praha a začal vyrábět kuchyně. Nyní patří továrna firmě Libovický.