Pracovní tábor

 

Během 2. světové války zasáhlo naše město mnoho brutálních represí. Množství z nich bylo spojováno s koncentračním táborem Auschwitz - Birkenau. Tento koncentrační tábor měl mnoho tzv.  filiálních táborů. Jeden z nich se nacházel také v Lędzinách. První část tábora vznikla v roce 1942. Jeho vězni pracovali na stavbě dolu Güntergrube ( dnes Ziemowit ).Existenci táboru připomíná pomník - obelisk, který vznikl na památku všech zavražděných v koncentračním táboře v Osvětimi.

 

Concentration camp

During the Second World War Lędziny had been affected by many brutal and repressive measures. Many of them were connected with the Auschwitz - Birkenau concentration camp. Within the structure of that camp were many sub camps. One of the sub camps was in Lędziny. The first part of  that camp was built in 1942. The prisoners from Lędziny were building the Guntergrube coal mine (now "Ziemowit"). Today, in the place of the sub camp, there is a monument dedicated to all people murdered by Germans in concentration camp in Oświęcim.