Z roku 1492 je najstaršia správa o gotickom kostole sv. Ducha. Tento kostol slúžil pre celý vtedajší dolný Liptov (Švošov, Hubová, Stankovany). Kostol sv. Ducha spadol v roku 1820. Dodnes sa zachovali len základy kostola, na kamenných platniach je krátka história kostola a pôdorys kostola. 

Posledný obrázok predstavuje kostol sv. Ducha spracovaný podľa pôdorysu na počítači, ktorý urobil Martin Babic, žiak 9. ročníka našej školy.