O historii školy, do níž chodíme již 9 let, jsme si v  kronice  přečetli mnoho zajímavých informací. Z nich uvádíme tyto: Budova nově postavené "Školy obecné a měšťanské u Studánky" byla slavnostně vysvěcena v neděli dne 19. října r. 1902 biskupem Kráslem za přítomnosti vynikajících hodnostářů všech stavů. Na křižovatce ulic U Studánky a V Zátiší byla zbudována do výše tří pater krásná  budova ve tvaru písmene T s mnoha renesančními prvky. Dvoudílný hlavní vchod uprostřed čelní strany zdobí římsa, pod kterou jsou lunety od akad. malíře J. Bartoňka. Zleva znázorňují 7 našich národních světců: sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Anežku, sv. Cyrilla a sv. Methoděje. Škola byla na počátku rozdělena na dívčí a chlapeckou. Pravým vchodem se vstupovalo do chlapecké části.(Volně citováno ze školní kroniky.)

Na  fotografii z roku 1907 je vidět, že před školou byly vysázené nižší stromky v části, kde je chodník. Dnes jsou stromy pouze v předzahrádkách, největší jsou dvě vzrostlé lípy. Chodník je oddělen zábradlím od vozovky, kde je hlavně ráno dost rušný provoz. Rodiče přivážejí menší děti do školy auty. Na levé straně fotografie je vidět kousek střechy z budovy naproti škole. Z toho poznáme, že okolní budovy již v té době stály.