Komjatná je katolícka obec a náboženstvo sline ovplyvňovalo život na dedine. Aj v súčasnosti nájdeme ešte v niektorých domácnostiah takéto symboly ich viery, ako vidíme na fotografiách.

     Na prvej fotografii je oltárik Božského Srdca Ježišovho, ktorý slúži na tiché rozjímanie a motlitbu.

     Na druhej fotografii je nástenná vyšívka, ktorá má opäť náboženský motív.