Synagoga byla vystavěna r. 1560 na místě starší dřevěné svatyně, avšak od 20. let 20. stol. přestala sloužit bohoslužebným účelům, část se stala provizorním bytem a během 2. světové války byly prostory využívány jako sklad. V 60. letech došlo k rekonstrukci budovy a dnes je v ní umístěna muzejní expozice „Židé a Morava". Tato synagoga patří mezi nejstarší a nejcennější stavby svého druhu u nás, a proto je památkově chráněna.