Poblíž vstupu za hřbitov nechala židovská obec v roce 1903 postavit (zřejmě na místě starší márnice) obřadní síň, budovu v historizujícím slohu projektoval místní stavitel Antonín Fischer. Síň má obdélníkový půdorys, je kryta sedlovou střechou se štítem. V obřadní síni je umístěna i kamenná deska s 253 jmény obětí nacistické rasové perzekuce z Holešova a okolí.