Dům č.p. 245 s přilehlými hospodářskými budovami na Malé straně je i dnes hospodářsky využíván.