Existenci pohřebiště musíme předpokládat již ve 2. pol. 15. stol., ačkoli první zmínka o Židovském hřbitově spadá až k r. 1651 a nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1647. Hřbitov je situován severozápadně od těžiště ghetta a kdysi vyplňoval prostor mezi poli a lukami až k ohbí řeky Rusavy. Hřbitov má velmi nepravidelný tvar, v jeho zadní části se nachází rabínský okrsek. Nejvýznamnější osobností pohřbenou na holešovském hřbitově je rabín Sabbataj ben Meir ha-Kohen, zvaný Šach, k jehož hrobu putují ortodoxní věřící až z dalekých zemí. Šachův náhrobek má podobu barokní tumby, čelní deska nahoře ukončená obloukem, má v horní části umístěn symbol žehnajících kohenských rukou.