V tomto roce byla zdejší krajina i lidé postiženi katastrofálním suchem. Kapli postavili na svém pozemku manželé Štěpán a Anna Skybovi z ulice Hoštáky č.71 na památku svého syna, který zahynul při bombardování Nivnice v posledních dnech války v roce 1945 a který měl převzít hospodářství na rodném gruntu. Na místě zvaném Na Loukách Pod Královy, kde dnes stojí kaple, stával po léta u polní cesty z Nivnice k Bánovu dřevěný kříž. Kaple byla posvěcena v neděli 14. září 1947 za velké účasti věřících z obce i okolí. Kázal tam místní farář P. Stanislav Běhal.

Na snímku jsou vidět ještě nerozparcelované meze (stalo se tak až v r. 1951) a nevysázené větrolamy (ty se vysazovaly v roce 1955).

V pozadí Mikulčin vrch, druhý nejvyšší vrchol Bílých Karpat.