Rodiště Jana Ámose Komenského, který se ve mlýně narodil v roce 1592. Dodnes je zde unikátně zachované zařízení mlýna, který už dávno domlel... Budova patří soukromým majitelům a mlýnice je pro veřejnost uzavřena. Škoda, určitě by lákala turisty ...

Snímek je z roku 1961, kdy obec byla hodně fotografována u příležitosti 700.výročí založení.