V této budově byla dlouhá léta knihovna, kterou hojně navštěvovali obyvatelé Spořilova a školní děti sem chodily se svými učitelkami na mnohé zajímavé programy. Dnes je knihovna přestěhovaná na opačný konec tohoto komplexu do moderního interiéru. V přízemí vyfotografované budovy bývalo dlouhá léta kadeřnictví, v současné době se zde střídají různé obchody.

Budova se za celá léta téměř nezměnila, mění se pouze její využití. Za povšimnutí stojí změny v osvětlení a dopravním značení.