Za dodržování pořádku v obci ručil starosta. K ruce mu byl obecní policajt. V roce 1890 jím byl stolář František Bureš. Ten se sice živil stolařinou, když ale pro něho poslal starosta, musel roznést pozvánky nebo obsílky nebo jít bubnovat po Nivnici a ohlašovat, "co sa na vědomost dává". Starosta a policajt povoloval chase (mládeži) muziky (zábavy). Jak při muzice, tak i v kostele a na ulici se staral, aby chasa nedělala "něčeho zlého", aby ani v noci nebyl rušen noční klid v obci. K větší vážnosti nosil policajt čepici strážníka a opásanou šavli. Byl úřední osobou a podléhal funkčně četnické stanici v Uherském Brodě. Měl na starost i věžní hodiny. Za své služby dostával od obce roční příspěvek. Od roku 1905 začala četnická stanice působit v Nivnici. Byla umístěna v domě Josefa Dukaje č.p. 366, ale ještě téhož roku postavila obec pro stanici vlastní budovu v č.p 480 nákladem 10 000 Kč. Na starém snímku z kostela právě vychází pohřební průvod. Na rozdíl od současnosti vedla jeho trasa po hlavní silnici a tzv. "Smrtnou" uličkou na hřbitov.