Haluzův, Blahův a Jílkův dům při pohledu směrem od "Požáru". Snímek z roku 1958, oba staré domy byly zbourány v roce 1963. Podrobněji viz text u předchozí prolínačky.