Vpravo je vidět dům - tenkrát Miškarův - a vlevo dům č.11 A. Smetanové, dále Skybův, Kadlčkův atd. Ulice v Nivnici byly pojmenovány až v roce 1979, čísla domů zůstala původní.