Na fotografii jsou zachycena děvčata z ročníku 1963 před Lidovým domem při spartakiádním průvodu směřujícím na školní hřiště. Historie Lidového domu je velmi bohatá. Budova byla postavena pravděpodobně někdy v letech 1650 až 1700. V této době byly vlastníky obce Lichtenštejnové, kteří ji získali do majetku pět let po bitvě na Bílé hoře, r. 1625. Ti se snažili obec "zcivilizovat" podle německého vzoru a zbudovali mučírnu (býkárnu - kavárnu - dnešní myslivnu) č. 174 a velkou zájezdní Hospodu z modrého kamene č. 176 - tedy dnešní Lidový dům. Dále vystavěli radnici č. 177, faru č. 178, školu č. 180 a drábovnu č. 182. Kromě těchto vrchnostenských budov bylo do roku 1782, tedy asi za 150 let od bělohorské bitvy, postaveno v Nivnici jenom na 15 selských a domkářských usedlostí. Podle vzhledu těchto vrchnostenských budov se v roce 1900 usuzovalo, že jsou pravděpodobně 200 až 250 let staré. Další stopa vede do roku 1884, kdy zájezdní hostinec č. 176 prodal její tehdejší majitel, Žid Karel Mayer z Uh. Brodu, jako pro něj nerentabilní, obci Nivnici, která jej provozovala jako obecní hospodu. Hostinec byl koupen od Mayera za 7000 zlatých i s pozemky. Obecní hospodu ještě někteří staří lidé pamatují - byla jednopatrová a stará. V obecní hospodě č. p. 176 se do r. 1904 - 1905 soustředoval veškerý společenský život. Obec měla obecního "nalévače". Prvním nalévačem byl v letech 1885 - 88 p. Haluza, 1888 - 1892 pak řezník Duraj, 1892 - 1898 František Veselý, 1898 - 1904 František Kopřiva z č.1. a 1904 - 1905 Smetana Štěpán z č. 34 a potom jiní. Ze stodoly při obecní hospodě ( na snímku vlevo) byla v r. 1906 postavena pošta a hasičské skladiště. Hostinská budova byla v r. 1914 přestavena a v prvním poschodí byl zřízen sál. V r. 1931 byla celá parcela č. 176 prodaná veřejnou dražbou a sice tak, že hostinec s chlévy a dvorem až po zahradu koupila Lidová strana - proto od té doby to byl Lidový dům, tedy společenský dům Lidové strany. Zahradu i s budovou pošty a hasičským skladíštěm koupil Josef Hromčík, který budovu upravil jako obytný dům č. p. 489.

(Zajímavost z kronik: Výčep lihovin byl v Nivnici zaveden už v r. 1592 na č. p. 23.)