Horní most byl postaven v r.1978. Původní železný most z roku 1899 už nevyhovoval narůstajícímu silničnímu provozu. Za mostem vlevo u silnice ve­doucí ke Korytné stávala socha sv. Josefa. V roce 1899 byla socha i s oplocením přemístěna k silnici za mostem, kde odbočovala polní cesta k Horním polím. Tomu místu se říkalo "U Josefka". K soše sv. Josefa se každoročně konávaly prů­vody o třetí neděli po Velikonocích a o svátku sv.Josefa. Na tomto místě stála socha do roku 1977, kdy při stavbě no­vého mostu a rozšíření silnice musela své místo opustit. Po opravě, kterou provedl místní sochař Karel Veselý, byla postavena za poslední nivnické stavení č.794 směrem ke Korytné.