Vpravo budova č. 180 - starý Místní národní výbor. Zde byla za Lichtenštejnů první škola v Nivnici vůbec, a to škola katolická. Pak na tomto místě (č. 180) byla roku 1804 postavena nová škola. Této budovy bylo užíváno ke školním účelům až do roku 1900. Stavba nové obecné školy byla zahájena v roce 1898 stavitelem Šaňákem z Uherského Hradiště. Napravo před bývalým MNV je dům pokladníka Smetany. Naproti je bývalá četnická stanice, dům Straňákových - "kupců" (dnešní SIOLA bar) a národní škola č. 181 (dnešní "dolní" škola, I. stupeň ZŠ), která nahradila obecnou školu v roce 1900.