Farní kostel narození Panny Marie postavený Janem ml. ze Žerotína r. 1765, byl několikrát přestavován. Původně patřil obci českých bratří, později katolicky založenému obyvatelstvu. Vypráví se, že z jeho nejrannější historie zůstaly pod kostelem tajné chodby tzn. Habánů neboli novokřtěnců, kteří se tu scházeli na bohoslužby. Chodby se měly údajně rozprostírat pod celými Velkými Bílovicemi a měly se v nich nacházet obrovské poklady.