Husitská ulice začíná u ulice Prokopova, která vede z historického centra Žižkova – Prokopova náměstí. Svou délkou prodlužuje ulici Seifertovu až k hranicím města Žižkova, které se nachází na křižovatce U Bulhara. Dříve zde jezdily tramvaje a dnes se po silnicích projíždí autobusy s mnoha auty. V minulosti byla ulice spíše třídou se stromořadími, dnes jde spíše o poměrně frekventovanou šedivou ulici. Myslím, že v minulosti to bylo lepší. Ze staré fotografie je vidět větší čistota a klidnost.