Měšťanská škola č. 101 postavená v roce 1935. Foto z roku 1961. Meziválečná doba přinesla Nivnici čilý stavební ruch i značný přírůstek obyvatelstva. Nivnická mládež musela dojíždět do okolních měšťanských škol. Tak byli rodiče nuceni ke značným finančním výdajům. Ale nejen tyto důvody daly popud k rychlejšímu jednání o zřízení měšťanské školy. Jednalo se o nutnou věc, která měla být významným mezníkem v kulturním, hospodářském a sociálním vývoji obce. V roce 1932 byla jmenována komise, jejímž prvním úkolem bylo postarat se o stavební místo. Tím se stalo místo v trati zvané "Zemanská zahrada". Dne 7. března 1935 byl slavnostně položen základní kámen. Dne 1. dubna 1935 stavitel Stanislav Kotek z Uherského Brodu se stavbou započal. Při stavbě se ukázalo, že původně projektovaná jednopatrová budova nepostačí, proto bylo schváleno provedení přístavby 2. patra. Dne 1. září 1935 byla škola pět měsíců od zahájení stavby slavnostně otevřena a přivítala 176 žáků prvních čtyř tříd. Novou nivnickou školu zvanou "měšťanka" také navštěvovalo 63 žáků z okolních vesnic: Korytné, Suché Loze, Horního a Dolního Němčí, Bánova, Bystřice pod Lopeníkem, Drslavic, Slavkova, Březové,Strání a Květné.