Nová dolní škola č.p. 181 krátce před dokončením přestavby v roce 1970. Nelze bezpečně zjistit, kdy byla v Nivnici zřízena první obecná škola. Nejstarší písemná zmínka z roku 1403 připomíná farní kostel archanděla Michaela, a tak lze u něj předpokládat i školu. Další stopa vede do roku 1666, kdy je v úmrtní matrice zaznamenáno úmrtí dítěte Pavla Ostrovského, učitele. Dá se předpokládat, že tato škola zanikla po válce s Uhry - v roce 1663. V té době byly v nejbližším okolí pouze školy v Uherském Brodě, Šumicích, Vlčnově a Březové. Koncem 17. století je však již Nivnice jmenována mezi obcemi, které mají školu. Roku 1804 byla škola vystavena na místě bývalého národního výboru. Této budovy bylo užíváno ke školním účelům až do roku 1900. Stavba nové obecné školy byla zahájena v roce 1898 stavitelem Šaňákem z Uherského Hradiště. Hlavní zásluhu na postavení této školy měl nivnický nadučitel Jakub Opletal, byla však otevřena až za jeho nástupce nadučitele Josefa Řeháka dne 8. září roku 1900. Školu navštěvovalo 400 žáků. Později, roku 1901/1902, byla povýšena na pětitřídní. Vyučovalo se ve školní budově č.p. 181 a nouzově ve staré škole č.p. 180 a taktéž ve výpomocné učírně č.p. 177. V kronice školy bylo zapsáno "Nová škola hlásá obětavost občanů zdejších, jsou první nejen v okrese, nýbrž i v širokém okolí." Škola dostala jména dvou znamenitých mužů - Jana Ámose Komenského a Tomáše ze Štítného. Na snímku obecná škola po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1970, dnes I. stupeň Základní školy (1. až 5. třída).