Snímek horní poloviny obce, pořízený za druhé světové války z kostelní věže. Je na něm vidět ještě nezpevněná hlavní silnice (ta se budovala až po válce v roce 1947), úplně dole střecha bývalé Lukešovy chalupy (dnes Bartkova domu), vedle vpravo prázdné místo (dnešní dům p. Volné), dnešní sklenářství a střecha starého obecního úřadu. Na pravém okraji snímku je zachycena kaplička u Smetanů č.p. 186 a naproti Bartošova kovárna. Zřetelně je zachycen vlevo nahoře okraj bílé hřbitovní zdi a dnešní ulice K vodojemu, rovněž ulice Pořádí. Překvapila nás  spousta vzrostlých listnatých stromů, dnes je uprostřed naší obce mnohem více domů a na zeleň už nezbývá tolik místa.