Budova byla původně založena Lichtenštejny jako mučírna (Lichtenštejnové získali obec Nivnici do majetku  v r. 1625). Po roku 1848 sloužil objekt jako obecní "pastýrňa". Z místnosti pro obecního pastýře byla v roce 1930 nákladem téměř 80 000 Kč zřízena stáj pro plemenné býky - odtud název býkárna. V roce 1938 postihla Moravu epidemie slintavky a kulhavky a také v Nivnici bylo postiženo těmito chorobami 363 stájí, kdy onemocnělo celkem 879 kusů dobytka. Naštěstí jen několik z nich muselo být poraženo. Býkárna fungovala do roku 1955, kdy se do budovy nastěhoval Vlastivědný kroužek. V r. 1967 prodal Místní národní výbor budovu Spotřebnímu družstvu Jednota pro zřízení masny, mlékárny a kavárny a Vlastivědný kroužek se r. 1968 přestěhoval do budovy č. 138. Budova na fotografii byla v r. 1970 přestavěna do dnešní podoby a po rekonstrukci dnešního soukromého majitele krásně upravená slouží jako restaurace Hubert.