Nabřežní ulice. Fotografie je z roku 1981 (únor). V tomto roce se zde dělala nová komunikace.