Opět pohled na bývalé zdravotní středisko, rok 1961.  V provozu od roku 1949, dnes bytový dům v majetku obce. Staré zdravotní středisko nahradilo nové, na Nové Čtvrti (vedle dnešního obecního úřadu).