Parčík u silnice - řečený také před Mikulcem, protože vzadu bydlí pan Miroslav Mikulec. Fotografie je z roku 1962 těsně před tím, než se tam instaloval pomník Svaz bojovníků za svobodu. Uprostřed vidíme vykopanou jámu na pomník. V roce 1961 tu byla krásná výsadba růží, pro slavnostní jubilejní výročí 700 let od první písemné zmínky o obci.