Nivnice v květnu od kapličky na Hůrce. Tento snímek ukazuje naši obec v roce 1970. Na "Rajčovni" se tyčí odvedenecký máj, který se po celý měsíc květen stává už tradiční dominantou obce. Historie kaple: V roce 1867 byla na Hůrce postavena nejmenovaným dobrodincem malá kaplička zasvěcená Panně Marii Růžencové. Kaplička tam stála 31 let. Stará kaplička byla na podzim r. 1898 zboře­na a ještě do zimy stavitelem J.Málkem z Uh. Brodu byla postavena kaple no­vá - nynější. Kaple byla posvěcena až po úplném vy­bavení a to 8.října 1899 ve svátek P.Marie Růžencové, které byla tak jako dřívější kaplička také zasvěcena.