Rok 1965. V tomto roce probíhala generální oprava dolní školy, která trvala až do roku 1970. Na snímku vyfoceném od Žlebů je vidět, jak probíhaly stavební práce - zrovna se měnily staré okna za nové. Dříve nesla název "Národní škola J. A. Komenského a Tomáše ze Štítného". Byla slavnostně otevřena 8. září 1900. Dnes je zde umístěn I. stupeň ZŚ. Také na této prolínačce si můžete všimnout, kolik v Nivnici přibylo střech a kolik ubylo stromů.