Rok 1961 - oslavy 700 let vzniku Nivnice. V popředí parku je socha našeho rodáka J. A. Komenského pocházející z roku 1892, kdy se slavilo 300. výročí narození velkého učitele národů. Historie pomníku je pohnutá. Učitelská jednota "J.A.Komenský" v Uherském Brodě pojala k blížícímu se 300. výročí už r. 1885 myšlenku na postavení pomníku v jeho rodišti Nivnici. Tato myšlenka našla zvláště zanícené propagátory v nivnických učitelích Jakubu Opletalovi a Frant. Petrášovi. Učitelská jednota vyhlásila sbírku na postavení pomníku v Nivnici. Brzy se sešly peněžní příspěvky ze všech krajů naší vlasti a potřebná částka byla zanedlouho pohromadě. Ale proti postavení pomníku v Nivnici prudce vystoupil tehdejší nivnický farář Eduard Knoll. Prohlásil, že katolická obec nepotřebuje pomník "kacíře" Komenského a znemožnil jeho původně plánované umístění. Nezbylo proto nic jiného, než vyhledat pro pomník, zatím již zhotovený akademickým sochařem Ant. Beckem v Kroměříži , jiné umístění. Učitelská jednota se rozhodla pro Uh. Brod, kde byl také pomník po různých sporech v městském zastupitelstvu postaven, a to před školou na horním náměstí. K zahájení celostátních oslav J.A.Komenského z rozhodnutí vlády připravilo ministerstvo školství a kultury na rok 1956 v Uh. Brodě postavení nového pomníku. Starý pomník byl pak nabídnut a předán na místo původního určení, do Nivnice. Při převozu památníku z Uh. Brodu do Nivnice v něm byl nalezen pamětní spis, líčící jeho pohnuté osudy. Po 64 letech se tak pomník Komenského vrátil na místo, kam patřil již od roku 1892.

"Nechť pomník velikého J.A.Komenského nezůstane mezi námi jen chladným kamenem, nýbrž je nám stálým příkladem a povzbuzením v práci pro uskutečňování jeho zásad v celém našem životě".

Originál Pamětního spisu byl objeven při přemísťování pomníku z Uh. Brodu do Nivnice v září 1956. Dnes je originál spisu uložen v místním archivu Nivnice. Do podstavce pomníku byl uložen opis spolu s novým pamětním spisem o přemístění pomníku. Listina je zajímavým dokumentem, který nám objasňuje poměry, za jakých došlo k postavení pomníku v Uh. Brodě. V Nivnici byla socha 30. září 1956 v parku slavnostně odhalena. Odhalení provedl zdejší lékař MUDr.Vilém Vrzala. Nivničané přichystali velkou uvítací slavnost. Úvodní řeč přednesl významný komeniolog Dr.Josef Brambora. Od roku 1961 se pak park jmenuje po našem rodákovi - Park J.A.Komenského, do té doby nesl název Park osvoboditelů, podle zde pohřbených ruských vojáků.