Rozdělení panské půdy 28. 10. 1924. Po první světové válce v roce 1918, kdy vznikla Československá republika, byl majetek Lichtenštejnů vykoupen a v roce 1924, po 300 letech od jeho prodeje císařem Lichtenštejnům, byla panská půda rozparcelována a levně rozprodána drobným zemědělcům. Budovy dvora (na místě dnešního závodu Linea) se 150 ha půdy byly ponechány jako zbytkové statky a byly státem lacino prodávány především zemědělským uchazečům z řad bývalých zaměstnanců na velkostatcích, českým správcům a adjunktům, ale i rolníkům a jiným uchazečům. Nivnický dvůr jako zbytkový statek o 151 ha půdy byl státním pozemkovým úřadem prodán obci Nivnice s podmínkou, že obec dá z obecních pozemků 500 měřic do drobného přídělu občanům. Peníze za tyto obecní pole přišly Státnímu pozemkovému úřadu ( SPU) jako úhrada za dvůr státu. Na fotografii vidíme slavnostní akt předání panské půdy u tzv. "šopy" u dvora na Podohradí. Velká dřevěná šopa sloužila k uschování mlátičky po dobu mlácení a v ní se i případně mlátilo. Po mlácení bývala v šopě uložená sláma. Mlátička byla přes zimu v menší šopě u dvora za kravínem. Zmíněná šopa se na snímku nezřetelně rýsuje v pozadí. Pokud se nám podařilo správně zjistit, stávala šopa úplně na konci dnešní ulice Podohradí směrem k Linei (za Křížovým).