Obytná stavení za kostelem. Fotografie zachycuje rok 1959. Jedná se o obytné prostranství za kostelem, od r.1979 ulice Školní, po r.1989 ulice Komenského. Zleva stojí nově postavený dům č. p. 136 p. A. Kopeckého - v roce 1859 se zde ve starém domku narodil univerzitní profesor Msgr. Dr. Josef Kachník. Vedle č.p.137, dům rodiny Hanušové, později v majetku p. Karla Špačka z Buchlovic. Od r. 2001 je zde umístěna národopisná expozice "Sedlcká chalupa" s ukázkou nivnického bydlení včetně tradiční "Nivnické izby". V domě č. 138 je dnes ve dvorní části Obecní knihovna, vpředu v přízemí Komenského vychovatelská knihovna a v patře vlastivědné muzeum. Celý objekt nese název Nadační dům universitního profesora Dr. J. Kachníka. Vpředu před číslem 137 je na staré fotce  vidět Špačkův dům - do r. 1970 tu byl obchod s obuví, v r. 1971 byl dům zbourán.