Národní škola J.A.Komenského a Tomáše ze Štítného. Stavba byla zahájena v roce 1898 zásluhou nadučitele Jakuba Opletala. K postavení nové školy vedl po dlouhých odkladech již neudržitelný stav staré školní budovy č. 180 (dnešní starý obecní úřad). Budova nové školy č. 181 (na fotografii) byla otevřena až za Opletalova nástupce nadučitele Josefa Řeháka dne 8. září 1900. Školu navštěvovalo 400 žáků. Později, roku 1901/1902, byla povýšena na pětitřídní. Vyučovalo se ve školní budově č.p.181 a nouzově také ještě ve staré škole č.p.180 a taktéž ve výpomocné učírně č.p.177. V kronice školy bylo zapsáno :"Nová škola hlásá obětavost občanů zdejších, jsou první nejen v okrese, nýbrž i v širokém okolí." Škola dostala jména dvou znamenitých mužů - Jana Ámose Komenského a Tomáše ze Štítného. Fotografie pochází z roku 1920.