Jedná se o perokresbu z r.1957. Vpravo od silnice je dům č. 399 p. řezníka Trtka, vedle dům pana Smetany, obecního pokladníka, vedle přes cestu starý MNV č. 180, přestavěný na patrovou budovu v  r.1926. Naproti pana řezníka Trtka je budova četnické stanice. Kostková silnice z r. 1947. V pozadí kostel sv. Andělů strážných postavený v letech 1741-1752. Vedle kostela Národní škola z r. 1900 s nápisem "Národní škola J. A. Komenského a Tomáše ze Štítného". Nápis zmizel v r. 1956, zůstal jen "Národní škola". Při našem pátrání nám paní kronikářka řekla: "Hlavní zásluhu na zmizení nápisu měl učitel Palička a Plhoň, nevíte, co jim na něm vadilo?" Nevíme, to se nám nepodařilo zjistit. Ale shodli jsme se na tom, že stará národní škola vypadala proti té dnešní mnohem lépe.