Stavění máje na návsi v roce 1924. V pozadí Lidový dům a Petrášova škola č. 177, dříve radnice. Přiblížil se první máj a "regrúti" (odvedenci) odešli na lesní správu do Uherského Brodu pro povolení kácení pěkného urostlého smrku. Zajeli do "Kadlečkové'', kde dva smrky zbavili větví, přivezli do vesnice ke kováři, který oba oloupané kmeny spojil železnými obručemi v jeden velký máj. Odpoledne mládenci vykopali na návsi jámu a za pomocí starších mužů máj postavili. Mezitím děvčata ozdobila vrcholek stromu pentlemi. A tak kvečeru už máj dominoval v prostoru před hostincem (poblíž kostela). Mezitím se shromáždili muzikanti, aby vyhrávali k slavnostnímu okamžiku. Poslední den v květnu se máj kácel. Byl prodán ve veřejné dražbě a za utržené peníze se zaplatilo muzikantům. Tradice stavění ročníkového (dříve odvedeneckého) máje se v Nivnici udržuje stále. Jenom místo se změnilo, dnes se staví na tzv. "Rajčovni".